Cuban Theater Digital Archive

Publication


Carrió, Raquel . "La experimentación en el teatro de la mujer: dos versiones." Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral. 10-11. ( 1998): 17-27. Web.
PDF, URL, BibTex

blog comments powered by Disqus